🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ | 8:30 THỨ BẢY 20-1-2024 | NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐỨC BÀ SÀI GÒN


Thánh lễ truyền chức Phó tế do ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ sự vào lúc 8:30 thứ Bảy ngày 20-1-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

DANH SÁCH ỨNG SINH PHÓ TẾ 1. Phanxicô Xaviê LÊ TUẤN ANH Gx nhà: Mông Triệu | Gx giúp: Nam Thái - Hạt Chí Hòa 2. Giuse TRƯƠNG HIỆP BÌNH Gx nhà: Công Thành | Gx giúp: Xóm Thuốc - Hạt Gò Vấp 3. Giuse TRẦN VĂN CHINH Gx nhà: Đức Mẹ Vô Nhiễm | Gx giúp: Tân Phước - Hạt Phú Thọ 4. Augustinô NGUYỄN BÙI DUY CƯỜNG Gx nhà: Bình An | Gx giúp: Mông Triệu - Hạt Gia Định 5. Martinô VŨ MINH CƯỜNG Gx nhà: Nam Thái | Gx giúp: Tân Định - Hạt Tân Định 6. Anrê Dũng Lạc NGUYỄN TRẦN DƯƠNG Gx nhà: Bình Thuận | Gx giúp: Hoàng Mai - Hạt Xóm Mới 7. Gioakim NGUYỄN NGỌC HƯNG Gx nhà: Gò Mây | Gx giúp: Hạnh Thông Tây - Hạt Gò Vấp 8. Phêrô PHẠM DUY KHOA Gx nhà: Bùi Môn | Gx giúp: Chính Tòa - Hạt Sài Gòn – Chợ Quán 9. Giuse TRẦN VĂN KIÊN Gx nhà: Tân Hưng | Gx giúp: Mẫu Tâm - Hạt Xóm Chiếu 10. Giuse PHẠM VĂN NAM Gx nhà: Thạch Đà | Gx giúp: Thiên Ân - Hạt Tân Sơn Nhì 11. Giuse ĐỖ TRỌNG LUÂN Gx nhà: Tam Hà | Gx giúp: Thủ Thiêm - Hạt Thủ Thiêm 12. Giuse VŨ MINH PHÚ Gx nhà: Nam Thái | Gx giúp: Hà Nội - Hạt Xóm Mới 13. Gioan Baotixita NGUYỄN HOÀNG SƠN Gx nhà: Thạch Đà | Gx giúp: Nam Hòa - Hạt Chí Hòa 14. Đa Minh TRẦN VĂN THIỆN Gx nhà: Tống Viết Bường | Gx giúp: An Thới Đông - Hạt Xóm Chiếu 15. Giuse TRẦN QUYẾT THẮNG Gx nhà: Chợ Cầu | Gx giúp: Tân Đức - Hạt Thủ Thiêm 16. Giuse BÙI KIM NGỌC THANH Gx nhà: Phú Trung | Gx giúp: Tân Phú - Hạt Tân Sơn Nhì 17. Vincent Lucia CỔ DIỆU THANH Gx nhà: Phanxicô Xaviê | Gx giúp: Thanh Đa - Hạt Gia Định 18. Giuse TRẦN THANH TIẾN Gx nhà: Thanh Đa | Gx giúp: Ninh Phát - Hạt Tân Sơn Nhì 19. Giuse ĐỖ THIỆN TOÀN Gx nhà: Nam Hải | Gx giúp: Phú Hạnh - Hạt Phú Nhuận


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo