Bài giảng trong Thánh lễ chúa nhật I mùa chay, do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự ngày 18/02/2024 tại nhà thờ chính toà Bắc Ninh


Bài giảng trong Thánh lễ chúa nhật I mùa chay, do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự ngày 18/02/2024 tại nhà thờ chính toà Bắc Ninh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo