🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ - KHAI MẠC HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN (Mồng 1 Tết) - 16g30 - 10/02/2024 | Đền ĐMHCG DCCT Sài Gòn


🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ - KHAI MẠC HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN (Mồng 1 Tết) - 16g30 - 10/02/2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo