🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ - KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN (Mồng 2 Tết) - 16g30 - 11/02/2024 | Đền ĐMHCG DCCT Sài Gòn

🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ - KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN (Mồng 2 Tết) - 16g30 - 11/02/2024 | Đền ĐMHCG DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo