🔴 Đức cha Giuse bấm nút khởi động hệ thống C-Mate (Hệ sinh thái công nghệ và truyền thông công giáo) Thứ Bảy, ngày 24.02.2024.


🔴 Đức cha Giuse bấm nút khởi động hệ thống C-Mate (Hệ sinh thái công nghệ và truyền thông công giáo) Thứ Bảy, ngày 24.02.2024.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo