Bài giảng trong Thánh lễ kính thánh Giuse do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự tại Nhà thờ chính toà Bắc Ninh.


Bài giảng trong Thánh lễ kính thánh Giuse do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự tại Nhà thờ chính toà Bắc Ninh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo