🔴 Thánh lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 16-3-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


🔴 Thánh lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 16-3-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo