ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT GIẢNG KHAI MẠC TĨNH TÂM DÀNH CHO SVCG THÁI HÀ TẠI ĐAN VIÊN XITÔ, CHÂU SƠN, NINH BÌNH 16.03.2024


ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT GIẢNG KHAI MẠC TĨNH TÂM DÀNH CHO SVCG THÁI HÀ TẠI ĐAN VIÊN XITÔ, CHÂU SƠN, NINH BÌNH 16.03.2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo