Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần IV Phục sinh,ngày 24-4-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần IV Phục sinh,ngày 24-4-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo