🔴Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 6 Thầy Phó tế do Đức Cha Vinh Sơn Giáo phận chủ sự [25.4.2024] | Gp. Hải Phòng

🔴Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 6 Thầy Phó tế do Đức Cha Vinh Sơn Giáo phận chủ sự [25.4.2024] | Gp. Hải Phòng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo