Chúa đặt niềm tin vào yếu đuối của chúng ta - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XIV TN năm B


Chúa đặt niềm tin vào yếu đuối của chúng ta - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XIV TN năm B

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo