Đón Xem Trực Tiếp

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Giảng - Thánh Lễ - Tĩnh Tâm

Thiếu Nhi

Latest Posts

Ngày 25.05: kính thánh nữ Maria Madalena Pazzi

08:25:00 0

TIN TÔN GIÁO THỨ BA 24/05/2022

08:21:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Ba ngày 24.05.2022 - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

08:20:00 0

LHS Thứ Ba Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh. C - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

08:17:00 0

Ngày 24.05 Thánh Đavít I Scốtlen

05:30:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH | NGÀY 24-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

00:44:00 0

Sách nói Kinh Thánh: SÁCH SAMUEL 1 | Vườn Xanh Audio Book

20:42:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh | 05h00 ngày 24.05.2022 | Gp. Nha Trang

19:50:00 0

Ngày 23.05 Thánh Gioan Baotixita Rôsi

05:30:00 0

🔴 Trực tuyến | Tọa đàm : Hãy lắng nghe bằng trái tim 24.05.2022

00:57:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH | NGÀY 23-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

00:44:00 0

LHS Thứ Hai Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh. C - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

00:42:00 0

TIN TÔN GIÁO THỨ HAI 23/05/2022

00:41:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh | 05h00 ngày 23.05.2022 | Gp. Nha Trang

00:40:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Hai ngày 23.05.2022 - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:39:00 0

Lm. Hùng Cường | SỚT CHIA PHẬN NGƯỜI | Tác Giả & Tác Phẩm

23:43:00 0

Giảng lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh , Lm. Anrê Ngọc Dũng.

23:42:00 0

Bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô CN 22.05.2022: Chúa Giêsu ban cho chúng ta bình an của Người

23:41:00 0

Bài số 20: "BÀI GIẢNG TRONG PHỤNG VỤ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:15:00 0

Sách nói Kinh Thánh: SÁCH RÚT | Vườn Xanh Audio Book

20:40:00 0

Ngày 22.05 Thánh Rita Cassia

05:00:00 0

TIN TÔN GIÁO CHÚA NHẬT 22/05/2022

23:14:00 0

Bài số 19:"PHỤNG VỤ - NƠI DIỄN TẢ LỜI THIÊN CHÚA" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:13:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH | 22-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

22:11:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo