Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 26: Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?

0 nhận xét :