CAFÉ CHUYÊN ĐỀ 35 - GIỚI TRẺ TÂN HƯƠNG"PHỤ NỮ - LỜI MỜI GỌI TỪ TRỜI CAO"
gặp gỡ Cha Giuse Tiến Lộc và Nhóm kịch Công Giáo Rabboni
vào lúc 19:00 thứ Tư 06/01/2015
tại Hội trường lầu 03 nhà sinh hoạt mục vụ Giáo xứ Tân Hương.


- Tại sao Chúa Giê-su chỉ toàn kêu gọi các tông đồ...nam đi theo Chúa?
- Tại sao không có phụ nữ được truyền chức linh mục?
- Phải chăng từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã mở một lời mời gọi vang vọng tận nơi cao xanh dành cho người phụ nữ?...

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes