Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 9.11.2016 - Cha Giuse Trần Đình Long09/11/2016
Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm chẵn
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

"Anh em là đền thờ của Thiên Chúa".

0 nhận xét :