Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 9.11.2016 - Cha Giuse Trần Đình Long09/11/2016
Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm chẵn
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

"Anh em là đền thờ của Thiên Chúa".

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes