Chia sẻ Lời Chúa Thứ Hai tuần XXXIII Thường Niên C – Lm JB Hoàng Xô Bằng CSsR -14.11.2016


www.ducme.tv 14/11/2016 Thứ Hai tuần XXXIII Thường Niên C_Lc 18,35-43 – Lm JB Hoàng Xô Bằng CSsR
Anh mù đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." (Lc 18, 41)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes