Công Giáo Thế Giới ngày 09.11.2016Tin Công Giáo Thế Giới ngày 09.11.2016
Các giám mục Pháp tổ chức ngày cầu nguyện cho các nạn nhân nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục
ĐTC kêu gọI hãy nâng cao nhận thức về "Thảm họa" buôn ngườI
Anh quốc chi 14 triệu Bảng duy trì kế hoạch chống nạn Nô lệ hiện đại tạI buổI họp ở vatican

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes