Thế Giới Nhìn Từ Vatican 03/11 – 09/11/2016: Tưởng nhớ các Hồng Y, Giám Mục và các tín hữu• Ðức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
• Đức Thánh Cha chủ sự lễ cầu nguyện cho các Hồng Y, Giám Mục quá cố
• Hầu hết các khu vực Kitô Giáo trong thành Mosul đã được giải phóng
• Liên Hiệp Quốc âu lo về tình trạng dân chúng Mosul trong vùng lửa đạn
• Ngày Năm Thánh dành cho các tù nhân
• Đức Thánh Cha đau buồn vì tất cả các nhà thờ trong vùng Norcia bị động đất tàn phá hoàn toàn
• Đức Thánh Cha nói về vấn đề phong chức linh mục cho nữ giới

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes