Thời Sự Tuần Qua 30/12/2016: Đường hướng cải tổ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong năm 2017Chống chủ nghĩa cá nhân
Tăng cường những mối quan tâm mục vụ
Đề cao tinh thần truyền giáo
Tổ chức thật rõ ràng 
Cải thiện các cơ quan chức năng 
Hiện đại hoá 
Tỉnh táo 
Hỗ trợ 
Tinh thần đồng đoàn 
Tính công giáo 
Tính chuyên nghiệp
Tính tiệm tiến

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes