Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 03 - 06/01/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 03 - 06/01/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. GP.Thanh Hóa: Thánh lễ khai mạc năm thánh - kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận 
2. GP Hải Phòng: Ca đoàn Thánh Tâm mừng 25 năm thành lập 
3. GP. Vĩnh Long: Thánh lễ phong chức Phó tế cho 9 thầy
4. GP. Phú Cường: Mừng 18 Năm Hồng Ân Giám Mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ 
5. GP. Qui Nhơn: Thánh lễ phong chức linh mục tại nhà thờ Chính toà
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes