Lời Hằng Sống Chúa Nhật Mùng Hai Tết: CẦU CHO ÔNG BÀ CHA MẸLời Hằng Sống 
Chúa Nhật 29.01.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes