Lời Hằng Sống Thứ Năm 12.01.2017: CHẠNH LÒNG THƯƠNGLời Hằng Sống
Thứ Năm 12.1.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes