Lời Hằng Sống Thứ Tư 11.01.2017: TRỞ NÊN HIỆN THÂN CHÚA GIÊSU
Thứ Tư 11.01.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes