Lời Hằng Sống Thứ Tư 11.01.2017: TRỞ NÊN HIỆN THÂN CHÚA GIÊSU
Thứ Tư 11.01.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :