Ngày Mồng Hai Tết: “KÍNH NHỚ TỔ TIÊN” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu GiúpNgày Mồng Hai Tết: “KÍNH NHỚ TỔ TIÊN” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp
"Hãy thảo kính mẹ cha"; " Ai thảo kính cha sẽ được sống lâu dài" (Hc 3, 6)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes