Nhìn về biến cố lịch sử - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong


Bài giảng Công lý và Hòa bình
Câu chuyện năm mới khi nhìn về biến cố lịch sử 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

0 nhận xét :