Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.01.2017: Cuộc chiến hằng ngày với cám dỗ

0 nhận xét :