Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 20.01.2017: Vượt thắng lòng dạ xét đoán người khác

0 nhận xét :