Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 27.01.2017: Đừng lãng quên những ơn lành Chúa ban

0 nhận xét :