(VOA) Học từ vựng qua bản tin ngắn: RestorationChào mừng các bạn đến với chương trình News Words của VOA, giới thiệu với các bạn những từ hay được dùng trong tin tức. Từ của ngày hôm nay có liên quan đến việc khôi phục cái gì đó hoặc tái xây dựng. 

Restoration – sự khôi phục – là việc trả lại nguyên trạng hình dạng bên ngoài hoặc tầm quan trọng sau khi điều đó đã bị hư hại hoặc phá hủy. Từ này có thể miêu tả nỗ lực phục hồi một tòa nhà hoặc một tài sản.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes