Đài phát thanh Vatican, thứ năm 02.02.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Gương lòng tốt của một cậu bé ăn xin
- Đời con dâng Chúa

0 nhận xét :