Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 10.02.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 25 (11.02.2017)
- Con đường trở lại đức tin của một tù nhân người Thụy Sỹ
- Thánh Vịnh 74 phần II: Lời than van vì Đền Thánh Chúa bị phá hủy

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes