Đài phát thanh Vatican, thứ tư 01.02.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Cuộc phỏng vấn Đức Cha Chủ tịch HĐGM Công Gô
- Chứng từ của vị linh mục về quyền năng của các Bí tích
- Lương tâm và luật pháp

0 nhận xét :