Bài giảng của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam trong thánh lễ hiệp thông với Gx. Song Ngọc, 25.02.2017Bài giảng của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại Gx. Song Ngọc, 25.02.2017

"Nhìn vào chính thể Việt Nam chúng ta thấy: Đảng thì chỉ tay, Quốc hội thì giơ tay, Mặt Trận thì vỗ tay, Chính phủ thì phủi tay, tri thức thì phẩy tay, quốc doanh thì ngửa tay, công an thì còng tay, bộ đội thì khoanh tay, côn đồ thì ra tay, tội phạm thì ngoặc tay, quan chức thì đầy tay, nhân dân thì trắng tay, tôn giáo lại bó tay"..

Video: FB Thanh Niên Công Giáo

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes