Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 24/01 - 07/02/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 24/01 - 07/02/2017
Các tin chính sẽ phát:
1.TGP. Hà Nội: Thánh Lễ Đêm Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 2017
2. GP Bùi Chu: Gx. Kính Danh khói hương tỏa ngày đầu Xuân 
3. GP Hải Phòng: Hành hương đầu xuân kính Đức Mẹ tại Phú Tảo
4. GP. Vinh: Đại lễ thánh hóa công ăn việc làm và trao học bổng
5. TGP. Huế: Thánh Lễ Mồng ba Tết Đinh Dậu 2017 tại La Vang 
6. GP Phú Cường: Xuân yêu thương tại Giáo xứ Tây Ninh
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes