LHS Thứ Bảy 11.02.2017: CÁC MÔN ĐỆ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNGLời Hằng Sống
LHS Thứ Bảy 11.02.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes