Lời Hằng Sống Chúa Nhật 12.02.2017: TRUNG THỰC HAY DỐI TRÁLời Hằng Sống
Chúa Nhật 12.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :