Lời Hằng Sống Thứ Tư 22.02.2017: KHOAN DUNG NHƯ THẦY GIÊSULời Hằng Sống
Thứ Tư 22.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :