Lời Hằng Sống Thứ Tư 22.02.2017: KHOAN DUNG NHƯ THẦY GIÊSU



Lời Hằng Sống
Thứ Tư 22.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes