Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mt 6:53--56Sứ điệp Tin Mừng Thánh Matthêô 6:53--56 do Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, CSsR, thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :