Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 10.02.2017: Cám dỗ chạy trốn Thiên Chúa

0 nhận xét :