Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.02.2017: Sự xấu hổ tốt lành giúp chiến thắng cám dỗ tham vọngThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.02.2017: Sự xấu hổ tốt lành giúp chiến thắng cám dỗ tham vọng

0 nhận xét :