Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 28.02.2017: Chọn Thiên Chúa thì vui tươi, chọn giàu sang thì sầu buồnThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 28.02.2017: Chọn Thiên Chúa thì vui tươi, chọn giàu sang thì sầu buồn

0 nhận xét :