Tin Công giáo Việt Nam: Từ 21 - 24/02/2017



Tin Công giáo Việt Nam: từ 21 - 24/02/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. TGP Hà Nội: Lễ giỗ Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng lần thứ 8
2. GP. Bùi Chu: Giáo họ Phêrô, Kiên Lao mừng bổn mạng
3. GP Lạng Sơn: Thánh Lễ Tạ Ơn 100 Năm Giáo Xứ Bản Lìm
4. GP. Vinh: Tân Vĩnh đón nhận quyết định thành lập tân chuẩn giáo xứ 
5. GP. Long Xuyên: Thánh lễ Nhậm chức Chánh xứ An Sơn, E2, Vĩnh An
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes