Đức Hồng Y Phêrô - Bài Giảng lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền ThờĐức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Bài Giảng Thánh Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ
Ngày Gặp Mặt Các Tu Sĩ Trong Tổng Giáo Phận Hà Nội
Tại nhà thờ Thái Hà – 02/02/2017

0 nhận xét :