Đài phát thanh Vatican, thứ tư 22.03.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Phỏng vấn Đức Cha Francesco về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào ngày 2-4 tới
- Sứ vụ tông đồ giúp người Mỹ gốc Phi châu ở New York
- Xác định tính cách tốt xấu của một hành vi luân lý

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes