Bài huấn dụ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay ĐTC nói về Thập Giá


Thập giá là cổng dẫn đến ơn cứu đố", ĐTC nói trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh truyền tin trưa Chúa Chúa Nhật 12.03.2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes