Chúa Nhật tuần II Mùa Chay A_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ 11/03/2017Chúa Nhật tuần II Mùa Chay A_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org 11/03/2017
“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông.Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2)

0 nhận xét :