GOSPEL WITNESS: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” - MARCH 26, 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG”
do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.
Chương Trình phát thanh vào 9:00 Sáng Chủ Nhật
Trên Băng Tần WRLD Channel 30:
Cox Cable: Falls Church, Fairfax County
Verizon FiOS TV: Falls Church, Fairfax County, Loudoun County, Leesburg, Prince William County, Stafford County, Fredericksburg.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes