Gx.THÁI HÀ: TĨNH TÂM MÙA CHAY DÀNH CHO GIỚI TRẺ - Ngày 1 - Lm.Lưu Quang Bảo Vinh, DCCTTHÁI HÀ: TĨNH TÂM MÙA CHAY DÀNH CHO GIỚI TRẺ
Thứ Năm ngày 16/03/2017)
Chủ đề: “HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY”
Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT Sài Gòn

0 nhận xét :