Lời Hằng Sống Thứ Hai 20.03.2017: LỄ THÁNH GIUSE- BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIALời Hằng Sống
Thứ Hai 20.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes