Lời Hằng Sống Thứ Ba 14.03.2017: HÃY TÌM KIẾM CÔNG LÝLời Hằng Sống
Thứ Ba 14.03.2017
Linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :